Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Tider och avgifter - LKG

GYMPA & YOGA ingen anmälan

Vårfruskolan
Måndag 17:00 - 18:00 Hoppfri gympa styrka/balans
Måndag 18:00 - 19:00 Yoga - energi och rörelse
Onsdag 17:00 - 18:00 Må-bra-gympa med avslappning
Onsdag 18:00 - 19:00 Yoga - mjuk och avslappnande
Vipan, Vipanshallen B
Tisdag   19:30 - 20:30 Zumba
   
Lördag   10:00 - 11:00 Zumba

.

VATTENGYMPA - anmälan krävs

Högevallsbadet  
Söndag 16:00 Vattengympa
Söndag 16:50 Vattengympa
Söndag 17:40 Vattengympa
Torsdag  19:00 Vattengympa
Torsdag  19:45 Vattengympa
Delphinenbadet
Måndag 20:00 Vattengympa
Tisdag   20:00 Vattengympa

Avgifter för träning:

Avgift för landgymnastik är 600 kr per termin. Då kan du gå på så många pass du vill. Med seniorrabatt är avgiften 500 kr.
Avgift för vattengymnastik är 850 kr per termin och pass. Med seniorrabatt är avgiften 750 kr per termin och pass.
Avgift för kombinerad land- och vattengymnastik är 950 kr per termin, med seniorrabatt 800 kr.

Föreningens bankgironummer är 768-2586

Vem har rätt till seniorrabatt?
Du som har pension har rätt till rabatt även om du inte fyllt 65 år. Om du fyllt 65 år behöver du däremot inte ta ut pension för att få rabatt.

OBS! Terminsavgiften för landgympa ska vara inbetald till bankgironummer 768-2586 senast den 1 oktober för höstterminen  och för vårterminen senast den 1 februari. För vattengympa gäller normalt att avgiften skall vara betald vid terminsstart. Under VT 2022 har vi senare inbetalningsdag för alla grupper - den 31 mars ska avgiften vara inbetald.  Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen. Tack!

Lunds Kvinnliga Gymnastikförening är medlem i Svenska Gymnastikförbundet. 

Ledarna i föreningen omfattas av förbundets olycksfallsförsäkring, medan för gymnasterna hänvisas till egen försäkring.

Kan jag få terminsavgiften tillbaka i vissa fall?
Jo ibland, föreningen har följande policy:
Vid frånvaro på grund av sjukdom under en sammanhängande period som utgör minst en halv termin, återbetalas 50 % av terminsavgiften.

   
   

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.