Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Historik

1901 gick ett upprop ut till damer i Lund om möjligheten att komma samman och utöva gymnastik. Uppropet kom från den unge gymnastikläraren J.G.Thulin och hans hustru Emy. I deras händer kom den strama lingska gymnastiken att bli mera mjuk, i synnerhet när man talar om kvinnlig gymnastik.

Till en början bestod LKG av ett par grupper, vars ledare snart hämtades från det nystartade Sydsvenska Gymnastikinstitutet, i dagligt tal kallat "Inst", där major och fru Thulin var föreståndare.

Redan 1914 togs en grupp från LKG ut att representera svensk och skånsk gymnastik vid Baltiska utställningen i Malmö Lunds Kvinnliga Gymnastikförening fick en styrelse först 1922 då även stadgar antogs. Men verksamheten var densamma som den varit från början med grupper ledda av gymnastiklärare utbildade på "Inst".

LKG kunde tidigt erbjuda både elitgymnastik och motionsgymnastik. Under 20- och 30-talen syftade elitgymnastiken till att bli precis så perfekt den kunde bli. Under Lilly Dufbergs, "Duffs", ledning fick gymnasterna möjlighet att framträda vid olika evenemang både i Sverige och utomlands.

Motionsgymnasterna kom också att finnas med i uppvisningssammanhang som t ex i Lingiaderna i Stockholm 1939 och 1949.

Under 50- och 60-talen var det Birgit Hansson, "Bibbi", och Gretha Holmström, "Johnny", som kom att leda såväl träningsavdelningen (fristående med redskap) som motionsavdelningen.

Under 60-talet drabbades svenska folket av "Träna med TV", vilket stod för ett nytänkande inom gymnastiken, nämligen den klämkäcka motionsgymnastiken, då man gympade till medryckande musik, utan prestationskrav. Medlemsantalet i föreningen växte och som mest hade LKG 9 motionsavdelningar. Samtidigt fanns den traditionella stilen kvar för dem som fortfarande ville ägna sig åt redskapsgymnastik och avlägga prov för truppmärket.

Under 70-talet visade det sig att den gymnastik man ville ha var en frisk- och gladgympa för alla åldrar. Med jazz- och discogympan vände sig LKG till de något yngre, med lättmotion till dem som valde ett något lägre tempo. Däremellan fanns medelgympa med fart och intensitet.

Trots att trendig gymnastik gör sitt intåg på 80-talet (aerobic, funk, low/high impact), gick LKG vidare på den inslagna vägen, vilket gav föreningen såväl en bredd som en stabilitet i verksamheten. Inte minst "oldgirls" verkade vara evigt unga i de svängiga programmen.

90-talet har bjudit på många innovationer. Förutom lätt- och medelprogram, med eller utan stänger, tillkom ryggympa, som snabbt fick många deltagare. Senaste nyheten i utbudet är vattengympa, som startade våren 1998 och sen dess ständigt har ökat.

2001, 100 år efter starten, kan LKG se ljust på framtiden, en gammal förening, ständigt beredd på nya utmaningar, allt för att tillgodose dagens behov av kvinnlig gympa. LKG borgar för kvalité med allsidiga program och välutbildade ledare. LKG är föreningen som har nära kontakt med medlemmarna, och där honnörsorden alltid är Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.