Extra vattengympa Högevall!

Extra för dig som går på vattengympa på Högevall: Båda torsdagsgrupperna tränar den 16 maj kl 19 och alla söndagsgrupperna tränar den 19 maj kl 16.50 ... hälsar Christina.