Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

All gympa är inställd för Vårterminen

Med hänsyn till rådande omständigheter har vi fattat det trista, men enda tänkbara, beslutet att ställa in alla verksamheter för resterande del av vårterminen. Detta innebär att vårträffen med föreläsning den 2 april är inställd. Det planerade valmötet/vårmötet 19 maj flyttas till höstterminen.  Vi  hoppas att läget är sådant, att vi då kan återuppta verksamheten igen. Vi räknar med att kompensera för uteblivna perioden under nästkommande termin, mer om detta senare. 

Vi kommer att kontinuerligt hålla er medlemmar uppdaterade via hemsidan.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.