Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Årsrapport & Verksamhetsberättelse

Mot bakgrund av att vi inte kan hålla årsmöte som vanligt detta år, har styrelsen valt att lägga ut Årsrapport och Verksamhetsberättelse digitalt. Vi hoppas att så många som möjligt kan ta del av materialet på så sätt. Du är välkommen med frågor och förslag direkt till föreningen. Revisorerna har granskat och tillstyrkt årsrapporten.

 Terminsavgiften för vårterminen -20 var inbetald då vi på grund av pandemin måste stänga ner all verksamhet. 

Halva vårterminen blev således inställd. Alla medlemmar från vårterminen 20 ska kompenseras genom halv terminsavgift när verksamheten återupptas. I årsrapporten har därför avsatts ett belopp på 80 000 kr som redovisas  "Medlemmar tillgodo".

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.