Årsrapport & Verksamhetsberättelse

Mot bakgrund av att vi inte kan hålla årsmöte som vanligt detta år, har styrelsen valt att lägga ut Årsrapport och Verksamhetsberättelse digitalt. Vi hoppas att så många som möjligt kan ta del av materialet på så sätt. Du är välkommen med frågor och förslag direkt till föreningen. Revisorerna har granskat och tillstyrkt årsrapporten.

 Terminsavgiften för vårterminen -20 var inbetald då vi på grund av pandemin måste stänga ner all verksamhet. 

Halva vårterminen blev således inställd. Alla medlemmar från vårterminen 20 ska kompenseras genom halv terminsavgift när verksamheten återupptas. I årsrapporten har därför avsatts ett belopp på 80 000 kr som redovisas  "Medlemmar tillgodo".