Må bra gympa

För våra äldsta medlemmar öppnar vi upp för en liten grupp " Må bra gympa"  (max 12 deltagare)

Vi träffas onsdagar kl 10 på Träffpunkten Laurentiigatan - Välkommen!