Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Årsmöte & Julfest den 14 dec - välkomna!

Vi samlas igen som traditionen bjuder till Årsmöte och Julfest. Kallelse till årsmötet samt det gågna årets rapporter finns redovisade i bifogade dokument;  ÅrsmöteVerksamhetsberättelseResultat samt Budget,

Inbjudan med anmälan till Julfesten finns utlagd i alla grupper. Varmt välkommen!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.