Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Styrelsearbete i LKG

Styrelsemöte LKGHär är styrelsen samlad. Under terminerna träffas styrelsen en gång i månaden för att stämma av att allt rullar på som det ska. Det är ett trevligt uppdrag men kräver förstås en hel del arbete. Allt för att LKG skall fortsätta att vara en attraktiv gympaförening för kvinnorna i Lund. Från vänster på bilden: Julianna, Elisabeth, Rigmor, Christina (ordf), Margareta (sekr), Gunilla (v ordf), Gisela och Klara. Agneta (kassör) står bakom kameran. En viktig punkt på dagordningen var planeringen av vårens fest den 21 maj. Vi bestämde också startvecka för höstterminen till vecka 35. Men först skall vi ha en härlig sommar!

Vi ses på gympan och den 21 maj blir det vårfest!

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.