Styrelsearbete i LKG

Styrelsemöte LKGHär är styrelsen samlad. Under terminerna träffas styrelsen en gång i månaden för att stämma av att allt rullar på som det ska. Det är ett trevligt uppdrag men kräver förstås en hel del arbete. Allt för att LKG skall fortsätta att vara en attraktiv gympaförening för kvinnorna i Lund. Från vänster på bilden: Julianna, Elisabeth, Rigmor, Christina (ordf), Margareta (sekr), Gunilla (v ordf), Gisela och Klara. Agneta (kassör) står bakom kameran. En viktig punkt på dagordningen var planeringen av vårens fest den 21 maj. Vi bestämde också startvecka för höstterminen till vecka 35. Men först skall vi ha en härlig sommar!

Vi ses på gympan och den 21 maj blir det vårfest!