Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Så är gympasäsongen i full gång !!!!

- Den här terminen ska jag vara riktigt fltig, tänker vi alla!
  

MEN - var rädd om dig! Tänk på att...

 ¤  vid alla infektioner är det bra att ta det lugnt ett tag
 ¤  lyssna på kroppen, som normalt ger ganska bra signaler
 ¤  dina gruppkompisar nog blir glada om du stannar hemma under de första dagarna av en förkylning.
      Då är smittrisken som störst!
 

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.