Så är gympasäsongen i full gång !!!!

- Den här terminen ska jag vara riktigt fltig, tänker vi alla!
  

MEN - var rädd om dig! Tänk på att...

 ¤  vid alla infektioner är det bra att ta det lugnt ett tag
 ¤  lyssna på kroppen, som normalt ger ganska bra signaler
 ¤  dina gruppkompisar nog blir glada om du stannar hemma under de första dagarna av en förkylning.
      Då är smittrisken som störst!