Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Styrelsen

STYRELSEN  

Ordförande: Gunilla Westergren 
V. ordförande:  
Sekreterare: Johanna Lindhé
Vattenansvarig: Minna Willim/Christina Gribbling
Kassör: Agneta Spånberg
Ledamöter:

Christina Gribbling       

Julianna Szablowska

Ingrid Perlhagen

Charlotte Bengtsson

Valberedning: Lena Maria Petersson
Ulla Funke
Gun Hansson

Arkivansvarig: 

Revisorer:

Gun Hansson

 Lena Glantz-Larsson

Lisbeth Lövendahl

Revisorsuppleant:  Karin Améen

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.