Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Styrelsen

     

 Styrelse LKG Webb   

Här är några av oss som arbetar i styrelsen 

 

Ordförande: Anne-Marie Bonow
V. ordförande: Gunilla Westergren
Sekreterare: Margareta Fronaeus
Vattenansvarig: Minna Willim/Christina Gribbling
Kassör: Agneta Spånberg
Ledamöter:

Christina Gribbling
Inger Jandréus       

Julianna Szablowska

Ingrid Perlhagen

Valberedning: Lena Maria Petersson
Ulla Funke
Gun Hansson

Arkivansvarig: 

Revisorer:

Gun Hansson

Gunnel Larsson, Lena Glantz-Larsson

Revisorsuppleant: Lisbeth Lövendahl

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.