Lunds Kvinnliga Gymnastikförening

Livsglädje, Kamratskap, Gemenskap

Tider och avgifter - LKG

GYMPA & YOGA ingen anmälan

Lerbäcksskolan, gymnastiksal 42/E101

Måndagar  17.00 - 18.00 Gympa

Träffpunkt Laurentii

Onsdagar

10.00 - 11.00

Lättgympa,

 

11.00 - 12.00

vid intresse prata med Anja.

Vårfruskolan, gymnastiksal

Torsdagar 17.00 - 18.00 Gympa
  18.00 - 19.00 Yoga

Vipeholmsskolan, hall B

Tisdagar 18.30 -19.30 Yoga
Lördagar 10.00 - 11.00 Zumba
 

VATTENGYMPA - är för närvarande fulltecknat 

Söndag 16:00 Vattengympa
Söndag 16:50 Vattengympa
Söndag 17:40 Vattengympa
Torsdag  19:00 Vattengympa
Torsdag  19:45 Vattengympa
Delphinenbadet
Måndag 20:00 Vattengympa
Tisdag   20:00 Vattengympa

Medlemsavgiften på 100:-/år betalas av alla som tränar hos oss och ska vara betald senast den 31/1 för att vara röstberättigad på årsmötet 

Avgift för träning, ordinarie:

Landgymnastik: 600kr/termin
Vattengymnastik: 850kr/termin
Kombinerad land-/vattengymnastik: 950kr/termin

Avgift senior

Landgymnastik: 500kr/termin
Vattengymnastik: 750kr/termin
Kombinerad land-/vattengymnastik: 800kr/termin 
Gympa med Anja 400kr/termin 

Betalning till bankgironummer 768-2586

 

Vem har rätt till seniorrabatt?
Du som har pension har rätt till rabatt även om du inte fyllt 65 år. Om du fyllt 65 år behöver du däremot inte ta ut pension för att få rabatt.

OBS! Terminsavgiften för landgympa ska vara inbetald till bankgironummer 768-2586 senast den 1 oktober för höstterminen  och för vårterminen senast den 1 februari. För vattengympa gäller normalt att avgiften skall vara betald vid terminsstart.

Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen. Tack!

Lunds Kvinnliga Gymnastikförening är medlem i Svenska Gymnastikförbundet. 

Ledarna i föreningen omfattas av förbundets olycksfallsförsäkring, medan för gymnasterna hänvisas till egen försäkring.

Kan jag få terminsavgiften tillbaka i vissa fall?
Jo ibland, föreningen har följande policy:
Vid frånvaro på grund av sjukdom under en sammanhängande period som utgör minst en halv termin, återbetalas 50 % av terminsavgiften.

   
   

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM

Det är roligt att gympa då vi är många. Gå ut i ditt sociala nätverk och hitta en ”ny” gympakompis. Fler kvinnor behöver komma i god fysisk form för att bättre klara av sin vardag.

Vi behöver bli fler aktiva tjejer - hjälp gärna till att värva nya medlemmar. Att träna är att bjuda sig själv på både glädje och fysisk aktivitet.

Hoppas vi ses!

DUKTIGA LEDARE

LKG är känd för att ha duktiga gympaledare. Du som är intresserad av att vara ledare och har erfarenhet och utbildning som gympaledare, tveka inte att kontakta oss.

Vi är intresserade av ledare med grundkompetens i gympa och vattengympa, men även ledare med specialkompetens och alternativa motionsformer såsom, Zumba, Qiqong Yoga, Jazzdans osv.